section-2d83b46
//solarhome.se/wp-content/uploads/federico-respini-sYffw0LNr7s-cut-scaled.jpg
section-1d48c0b

Såhär går det till

Är du intresserad av ett plåttak med solpaneler? Kontakta oss så hjälper vi dig.

section-c98d27b

Planering

När vi hjälper till att planera en solcellsanläggning så beräknar vi utförande och optimal storlek utifrån: - takets lutning, riktning samt utformning - estetik - elanvänding nu och i framtiden - lönsamhet - takkonstruktion - kundens övriga önskemål

Steg 1

Planering

Projektering

Vi projekterar och offererar taket och elinstallationen. Vi samlar ihop de data som behövs för att projektera den elproducerande anläggningen och räkna fram en offert på ditt tak. Vi ger totalpris på projektet samt en uppskattning om förväntad effekt.

Steg 2

Projektering

Anmälan och ansökningar

Vi hjälper dig att söka eventuella tillstånd och ekonomiska stöd. Vi hjälper dig att anmäla anläggningen till ditt elnätsbolag.

Steg 3

Anmälan och ansökningar

Montage och installation

Efter godkänd offert planerar vi snarast in arbetet och beställer ut material till din adress. För montering av taket använder vi oss av underentreprenörer som är proffessionella takläggare. Installation av växelriktare, annan elutrustning och skyltning Vår behörige elektriker monterar allt kablage och växelriktare samt annan elektrisk utrustning så att anläggningen uppfyller ellagens och nätbolagens krav. Dit hör att anläggningen behöver skyltas så att det tydligt framgår att det är en produktionsanläggning och hur den stängs av.

Steg 4

Montage och installation

Vår elektriker driftsätter anläggningen och ser till så att den har den funktion som är tänkt. Vi går igenom anläggningen med kunden så att denna kan ta över ansvaret och den minimala skötseln som krävs. Innan solcellsanläggningen kan börja användas så måste du ha en elmätare som mäter både förbrukning och försäljning. Elnätsföretaget gör bytet kostnadsfritt.

Steg 5

section-c44bf78
section-c44bf78

Ekonomi och tillstånd

Solarhome erbjuder helhetslösningar med både planering, projektering och installation.

Bygglov
Då solpanelerna följer takets form så krävs vanligtvis inte bygglov för uppsättning av solpaneler. Inte heller behövs bygglov om du redan har plåttak eller om det är utanför detaljplanelagt område. På kulturhistoriska byggnader och områden med särskilda områdesbestämmelser krävs ofta bygglov. Reglerna skiljer sig mellan kommuner och det är alltid bra att fråga om du är osäker.

Om bygglov krävs så hjälper vi till att ta fram de uppgifter som behövs.

Solcellstöd
Investeringsstöd för solceller söks hos Länsstyrelsen i ditt län och uppgår till 20 % av hela investeringskostnaden. Ansökningar hanteras i turordning och mängden medel är begränsade.

Om du vill söka solcellstöd så hjälper vi till med de uppgifter som behövs för ansökan.

Solcellstöd för jordbruk och trädgårdsföretag
Lantbruk och trädgårdsföretag kan få upp till 40 % i investeringsstöd för solcellsanläggningar från jordbruksverket.

Sol-lån
Vissa banker och finansinstitut erbjuder förmånliga lån för investering i solceller. Vi har koll på vilka och kan hjälpa dig med beräkningar och kontakter.

ROT-avdrag
Privatpersoner kan få avdrag från skatten för arbetskostnaden för ett integrerat soltak, s k ROT-avdrag. Avdraget uppgår till max 50 000 kr per år och person som står som ägare för fastigheten.

Lönsamhetsberäkning
Solarhome hjälper till att göra en lönsamhetsberäkning över den planerade investeringen. Det finns många faktorer och poster att ha med beräkningen:
Besparingar
El om inte behöver köpas in (Vanligen kan man själv använda ca 50 % av den energi som man producerar. Det beror på att produktionen är större under sommaren då förbrukningen oftast är lägst.)
Utebliven elskatt på el som inte köps in
Utebliven nätavgift för el som inte köps in
Eventuell ersättning för elcertifikat
Intäkter
Såld el (Ersättningen för såld el varierar mellan elhandelsbolag. En vanlig ersättning är samma pris som elhandelsbolagen själva köper in elen för, dvs Nordpools priser exklusive moms. Priset ligger för närvarande runt 38 öre/kWh)
Skattereduktion för såld el (Både företag och privatpersoner kan få 60 öre per såld kWh i skattereduktion, upp till samma mängd el som du köper in från nätet och maximalt med 18 000 kr per år.)
Ersättning för nättnytta (Elnätsbolagen betalar ca 4 öre per kWh i ersättning för att inte behöva transportera elen i nätet långa sträckor.)
Eventuell ersättning för elcertifikat. (Du kan ansöka hos Energimyndigheten om att få elcertifikat för den producerade elen som överstiger 1000 kWh. Certifikaten kan sedan säljas för ca 10 öre per kWh.)

Vi rekommenderar att man beräknar lönsamheten utifrån internränte-metoden, då den även tar hänsyn till investeringens livslängd.

Anmälan till elnätsbolag
För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Vi hjälper dig med anmälan.