section-2d83b46
//solarhome.se/wp-content/uploads/federico-respini-sYffw0LNr7s-cut-scaled.jpg
section-1d48c0b

Så här går det till

Är du intresserad av solpaneler vare sig det är paneler på befintligt tak eller integrerade paneler vid takbyte alt. nybyggnation? Kontakta oss så hjälper vi dig.

section-c98d27b

Planering

När vi hjälper till att planera en solcellsanläggning så beräknar vi utförande och optimal storlek utifrån: - takets lutning, riktning samt utformning - estetik - elanvänding nu och i framtiden - lönsamhet - takkonstruktion - kundens övriga önskemål. Vi bedömer takets lämplighet utifrån konstruktion, skuggning och väderstreck. Storlek på anläggning anpassas efter behov, förbrukning och förutsättningar.

Steg 1

Planering

Projektering

Vi tar fram en offert med totalpris för projektet samt förväntat elproduktion. Efter att kund i lugn och ro övervägt offert och beslutat sig för order går vi vidare och beställer överenskommet material och planerar in installation.

Steg 2

Projektering

Anmälan och ansökningar

Vi hjälper dig att bistå med hjälp kring eventuella tillstånd. Vi hjälper dig att anmäla anläggningen till ditt elnätsbolag.

Steg 3

Anmälan och ansökningar

Montage och installation

Efter godkänd offert planerar vi snarast in arbetet och beställer ut material till din adress. För panelmontering på taket har vi ett dedikerat montageteam och gäller det integrerade panelplåtar använder vi oss av underentreprenörer som är proffessionella plåtslagare. Installation av växelriktare, annan tillhörande elutrustning och skyltning sköter vår behörige elektriker och ser till att anläggningen uppfyller ellagens och nätbolagens krav.

Steg 4

Montage och installation

Driftsättning

Vår elektriker driftsätter anläggningen och ser till så att den har den funktion som är tänkt. Vi går igenom anläggningen så att du som kund tryggt kan ta över ansvaret och den minimala skötseln som krävs. Slutligen färdiganmäls anläggningen till nätägaren som gör en kontroll och godkänner start. Innan solcellsanläggningen kan börja användas så behövs en elmätare som mäter både förbrukning och export till nätet. Elnätsföretaget gör bytet kostnadsfritt om det behövs.

Steg 5

Driftsättning

Sälja överskottsel

Nu kan du luta dig tillbaka och njuta av att vara solelproducent. I samband med att anläggningen godkänns för anslutning till elnätet får du ett inmatningsabonnemang för att sälja överskottsel. Man kan också göra ett aktivt val att sälja till annat elhandelsföretag.

Sälja överskottsel
section-c44bf78
section-c44bf78

Ekonomi och tillstånd

Grönt skatteavdrag
Privatpersoner som äger fastigheten där solpanelerna installeras kan få skatteavdrag för s.k. grön teknik. Avdraget uppgår till max 50 000 kr per fastighetsägare och år.

Avdrag för solpaneler: 20% av kostnaden för arbete och material.

Avdrag för energilager samt laddboxar för elbilar: 50% av kostnaden för arbete och material.

Du behöver inte göra någon ansökan om skatteavdraget, det sköter vi.

Om avdraget inte räcker för hela investeringen kan man utnyttja vanlig ROT för arbetskostnader därutöver.

Lönsamhetsberäkning
Solarhome hjälper till att göra en lönsamhetsberäkning över den planerade investeringen. Det finns många faktorer och poster att ha med beräkningen:
Besparingar
El om inte behöver köpas in (Vanligen kan man själv använda ca 50 % av den energi som man producerar. Det beror på att produktionen är större under sommaren då förbrukningen oftast är lägst.)
Utebliven elskatt på el som inte köps in
Utebliven nätavgift för el som inte köps in

Intäkter
Såld el (Ersättningen för såld el varierar mellan elhandelsbolag. En vanlig ersättning är samma pris som elhandelsbolagen själva köper in elen för, dvs Nordpools priser exklusive moms.
Skattereduktion för såld el (Både företag och privatpersoner kan få 60 öre per såld kWh i skattereduktion, upp till samma mängd el som du köper in från nätet och maximalt med 18 000 kr per år.)
Ersättning för nättnytta (Elnätsbolagen betalar ca 4 öre per kWh i ersättning för att inte behöva transportera elen i nätet långa sträckor.)
Vi rekommenderar att man beräknar lönsamheten utifrån internränte-metoden, då den även tar hänsyn till investeringens livslängd.

 

  • 023 - 381 16 40
  • info@solarhome.se
  • Vikavägen 147
  • 79195 Falun
  • Org nr: 559221-9504