section-00087c8

section-2d62d7f
section-0ef9851
section-11b5ef4
section-11b5ef4

Integrerade solpaneler

Den nya byggtekniken innebär många fördelar.

Våra solcellspaneler från ClickSeam PLW ersätter vanligt tak och blir en del av husets design. (Traditionella solpaneler monteras däremot utanpå befintligt tak.) Solcellerna är monterade på svensk kvalitétsplåt från SSAB, med lång hållbarhet. Installationen höjer värdet på fastigheten.

Våra takplåtar med inbyggda solceller ligger högre i pris än traditionella, men samtidigt så spar du in kostnaden för det vanliga taket. Det gör att det till det bästa alternativet vid takbyte eller nyproduktion.

Samtidigt minskar miljöpåverkan, genom att det går åt mindre material än att anlägga ”två tak”. Solcellerna är monokristallina och har en lika hög elproduktion per m2 som traditionella takpaneler och högre elproduktion om man jämför mot tunnfilm.

Det smarta valet för dig som ska lägga nytt tak eller byta tak!

section-8a582da
section-8a582da

Estetiskt

Vackraste solcellstaket på marknaden
ClickSeam solplåtar är en kombination av klassisk nordisk design och modern solcellsteknik!

Solpanelerna sitter på clickplåttak med nordisk design i bredder om 54 cm. Denna helt nya teknik gör att man inte längre behöver kompromissa med estetik och funktion. Du får ett vackert tak som samtidigt producerar förnybar el.

Denna nya generation av solcellstak ser ut som ett vanligt plåttak utan ”plast-look” och utan traditionella ”solpanels-lådor” på taket. Solcellerna ligger under ett tunt härdat glasskikt som ger hög finish. Detta ger ett mycket diskret intryck och det kan vara svårt att ens se solcellerna på taket.

section-6e1d223
section-6e1d223

Enkelt montage

Lätt att montera med klicklösning
ClickSeam produkter är lätta att montera och kan göras själv av den händige. Dock bör elektriska installationen alltid utföras av en behörig elektriker.
Då solpanelerna kombineras med vanlig takplåt, som vi också kan leverera i den omfattning som man vill, så får man maximal flexibilitet när det gäller att vilka ytor på taket som passar att ha solceller på. Man byter bara ut de plåtar som man istället vill ha som solcellsplåtar. Plåtarna kan fås i tre olika längder. Det gör att man kan välja ut de bästa ytorna utan skuggande skorstenar och annat, vilket ger hög elproduktion per kvadratmeter.

Solpanelerna monteras i stort sätt som vanlig takplåt, men med bär-läkt under där kablarna kopplas ihop. Det ger även en luftspalt som kyler panelerna som gör att elproduktionen ökar.

Vi rekommenderar att man prioriterar ”rena” oskuggade takytor. Om man monterar paneler som skuggas delar av dagen, så krävs att man installerar s k ”optimerare”. Det är elektroniska komponenter som styr elproduktionen för varje enskild panel, men det innebär samtidigt en fördyrande teknik som också kan krångla och förkorta livslängden på anläggningen. Då våra solpaneler kan fås i olika längder och ser ut som vanlig takplåt, så kan man lätt optimera vilka takytor som man väljer för solel-produktion.

.

section-cabe089

Om vår produkt

Det moderna valet för takbyte eller vid nyproduktion

Ekonomiskt
Att producera egen el är idag allt mer lönsamt. Med låga räntor för lån och möjlighet till bidrag kan vi offerera solcellsanläggningar som är lönsamma för de allra flesta. Vi hjälper till att beräkna optimal storlek ur ekonomiskt perspektiv, gör lönsamhetsberäkningar samt ger råd om finansieringsmöjligheter.

  • Lösningen blir kostnadseffektiv i och med kombinationen av två separata installationer.
  • Solceller ger återbäring i form av egenproducerad el för egenförbrukning men även möjlighet att sälja överskott. Investeringen av solpaneler återbetalar sig många gånger om över dess livstid.
  • Värdet på fastigheten ökar med solpaneler

Hög kvalité
Integrerade solpaneler av vanlig takplåt har en moderna solenergiteknik med hög hållbarhet och lågt risktagande för fastighetsägaren.

Takplåten tillverkas av svenska SSAB och solcellerna lamineras ihop av Roofit Solar i Estland med unik teknik. Clicklösningen och den kompletta produkten heter ClickSeam, framtagen av PLW i Sverige.

Panelerna har genomgått många tuffa tester som visar att de håller att gå på. Panelerna har klarat både hageltester och tillochmed tester med att köra bil på dem vilket iofs inte rekommenderas. Men sättet de är tillverkade på gör dem slitstarkare än traditionella solpaneler. Garantin för takplåtens tekniska livslängd är 50 år.

section-accffb9
  • 023 - 381 16 40
  • info@solarhome.se
  • Vikavägen 147
  • 79195 Falun
  • Org nr: 559221-9504